Splošni pogoji

AKONTACIJA

S plačilom akontacije 30% vrednosti aranžmaja oz največ 500 EUR si potnik zagotovi rezervacijo mesta v izbranem aranžmaju. Namen kontacije je, da se prijavijo samo resni kandidati. V primeru odpovedi udeležbe se akontacija ne povrne. Za rezervacijo mesta za katerikoli aranžma v organizaciji PNT d.o.o je akontacijo potrebno plačati najkasneje v roku 3 dni po prijavi!

PREOSTALO PLAČILO

Preostali znesek je potrebno poravnati najkasneje 21 dni pred odhodom, v nasprotnem primeru zbrišemo prijavo in zadržimo akontacijo.

ODPOVED UDELEŽBE

Udeležbo je potrebno odpovedati pisno (na e-mail). V primeru odpovedi udeležbe s strani udeleženca se mu povrne denar v odvisnosti od časa odpovedi. PNT d.o.o. v primeru odpovedi potnika zadrži:

– 90 dni pred odhodom: akontacijo in 10 % cene celotnega aranžmaja.

– 90 do 22 dni pred odhodom: akontacijo in 30 % cene celotnega aranžmaja.

– 21 do 15 dni pred odhodom: akontacijo in 50 % cene celotnega aranžmaja.

– 14 do 8 dni pred odhodom: akontacijo in 80 % cene celotnega aranžmaja.

– 7 do 1 dneva pred odhodom: akontacijo oz. 100 % cene celotnega aranžmaja.

ODPOVED IN VRAČILO

V primeru odpovedi se iz zadržanega zneska krijejo nastali dodatni nastali stroški, ki jih imamo kljub odpovedi.

MOŽNOST ODPOVEDI S STRANI PNT d.o.o.

Pri PNT d.o.o. si pridržujemo pravico, da odpovemo določen aranžma (v primeru premajhnega števila prijavljenih, drugih nepredvidljivih razmer…). Odpovemo lahko do najkasneje 7 dni pred odhodom, kasneje ne.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Za bolj sproščeno vzdušje je pomembno, da se pred potovanjem zdravstveno zavarujete. V Evropi (Španija, Francija) velja evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, ki nam jo zastonj izda ZZZS (vsaj 4 dni prej jo naroči na www.zzzs.si) Če potujete izven Evrope, si preberite informacije na tej strani:

http://www.zdravinapot.si/

Priporočamo pa tudi Zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco Coris, ki ga lahko uredimo mi.

Pri zavarovanju Coris veljajo tudi pogoji, ki jih imajo glede zavarovanja navedene na njihovi strani.

ZAVAROVANJE ODPOVEDI

Možno je tudi zavarovanje odpovedi programa za primer bolezni. V tem primeru je potrebno vplačati dodatnih 5% vrednosti aranžmaja, zavarovani potnik, ki odpove udeležbo na programu, pa dobi v celoti povrnjeno vplačilo ne glede na datum odpovedi. Zavarovanje lahko uveljavi potnik samo ob predložitvi zdravniškega potrdila. Zavarovanje odpovedi sklepamo pri Europäische Reiseversicherung AG.

ODPOVED REZERVACIJE V POVEZAVI S CORONA VIRUSOM in s sklenjenim zavarovanje pri Europäische Reiseversicherung AG.

Splošno pravilo, ki velja za primer odpovedi potovanja je, da strah pred potovanjem  ni krit v sklopu zavarovanja odpovedi. Prav tako ni krit primer karantene, zaradi katere se stranka morebiti ne bi mogla odpraviti na pot.

Kaj se zgodi v primeru rezervacije destinacije, ki je pod karanteno oziroma je zaprta pred zunanjim svetom?

V tem primeru zavarovanje odpovedi potovanja ne krije stroškov odpovedi (ERV-RVB SLO 2008 člen 4, 1.6)

Ali zavarovanje odpovedi potovanja krije primer, kjer stranka ni zmožna oditi na potovanje zaradi tega, ker je v karanteni?
Zavarovanje odpovedi potovanja v tem primeru ne krije stroškov (ERV-RVB SLO 2008 člen 4, 1.6)

Kaj je krito v povezavi s Covid-19?

V odvisnosti od izbranega zavarovalnega turističnega paketa so kriti zdravstveni stroški v primeru okužbe ali z virusom povezani zdravstveni stroški, zdravnik in bolnišnica in sicer v krajih, ki niso bile razglašene s strani države, da gre za epidemijo.

OSTALO

PRIJAVA: Prijava v izbrani aranžma se opravi preko prijavnega obrazca na spletni strani ali pisno z izpolnjeno prijavnico z. s plačilom predračuna. S prijavo skleneš s Freshies d.o.o. pogodbeno razmerje, ki je v smislu teh splošnih pogojev in navodil obvezujoče zate in za nas. Za prijavo se smatra tudi drug dogovor v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse zahtevane podatke ter poskrbeti za pravilnost teh podatkov.

CENA: Cene aranžmajev veljajo od dneva, ko je program objavljen. Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika imamo pravico zvišati ceno v primeru, da je prišlo do spremembe v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja.

DOKUMENTI: Za aranžma, ki poteka v tujini, mora potnik imeti s seboj veljaven potni list (oz. osebno izkaznico, če le ta zadostuje) in vstopni vizum za posamezno državo (če je potreben). Če potnik nima urejenih dokumentov nujnih za potovanje se šteje, da je odpovedal aranžma.

VREME: Vreme ali snežne razmere niso razlog za odpoved s strani potnika. Če ni dovolj snega in ne delajo vse naprave Freshies d.o.o. v nobenem primeru ni odgovoren. CARINA: Kot udeleženec aranžmaja si dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije in držav, kamor potujemo. Če zaradi nespoštovanja teh predpisov ne moreš nadaljevati potovanja, sam nosiš vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

REKLAMACIJE: Če kaj ne štima moraš o svojih zahtevah takoj, ko je mogoče, obvestiti nekoga iz ekipe oz. pisati na naš email naslov. Reklamacij stvari, na katere ni bilo vsaj ustno opozorjeno že med časom samega aranžmaja, ne bomo upoštevali. Časa za pisno reklamacijo imaš 2 meseca od dogodka. Na reklamacijo moramo odgovoriti pisno v roku 8 dni.

CEPLJENJE: V primeru, ko so v programih navedena ali zahtevana potrebna cepljenja, si si sam dolžan priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

IZGUBA DOKUMENTOV: Če na potovanju izgubiš dokumente, si jih moraš priskrbeti na lastne stroške. Se pa lahko obrneš na nas za pomoč.

KATEGORIZACIJE NAMESTITVE: Kategorizacije namestitvenih objektov (to pomeni recimo število zvezdic), ki jih navedemo v programu, so lokalne in ne naše, zato za njih ne odgovarajamo. Ponavadi, če je mogoče, iz lastnih izkušenj napišemo zraven še svojo subjektivno oceno.

O TEH POGOJIH: Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del prijavnice, ki jo izpolni potnik ob prijavi. Šteje se, da je potnik s prijavo na posamezni aranžma sprejel določila teh Splošnih pogojev in navodil. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh pogojev drugače določeno, velja kar je zapisano v programu. V primeru spora je za rešitev pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

THE BEST SITE TO FIND YOUR PERFECT RIDE!